نمایش 1–12 از 65 نتیجه

نمایش 9 24 36

Aircraft Maintenance Experience Log Book

این کتابچه توسط آژانس ایمنی حمل ونقل هوایی اتحادیه اروپا معرفی شده است تا توسط مهندسین بعنوان سابقه کار، تجربه و مدارک تحصیلی فرد مورد استفاده قرار گیرد و می تواند در تائید صلاحیت فنی هنگام درخواست گواهینامه، امتحان و یا یافتن شغل مناسب مورد استفاده قرار بگیرد.

Aircraft Maintenance Experience Log Book (NEW)

349,000 تومان
این کتابچه توسط آژانس ایمنی حمل ونقل هوایی اتحادیه اروپا معرفی شده است تا توسط مهندسین بعنوان سابقه کار، تجربه و مدارک تحصیلی فرد مورد استفاده قرار گیرد و می تواند در تائید صلاحیت فنی هنگام درخواست گواهینامه، امتحان و یا یافتن شغل مناسب مورد استفاده قرار بگیرد. مطابق استاندارد Part-145 مهندسین و تکنسین های تعمیرات و نگهداری هواپیما می توانند عملکرد روزانه خود را مطابق با جدول راهنمایی داده شده و مثالهایی که در ابتدای لاگبوک آمده است ، پر کرده تا بعنوان سوابق کار مستند شود.

Airworthiness (An Introduction to Aircraft Certification and Operations)

تومان
Airworthiness An Introduction to Aircraft Certification and Operations This is the Third Edition of a book I have started many

CAO.IRI_Part_147

تومان

CAO.IRI_Part_147

Civil Aviation Regulation of I.R.IRAN

Maintenance Training Organizations (CAO IRI Part-147)

Date: April-2018 Issue: 02 Revision: 00

مقررات هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران مقررات مراكز آموزش تعمير و نگهداري-بخش 147  

CAO.IRI_Part_66

تومان
CAO.IRI_Part_66 Civil Aviation Regulation of I.R.IRAN Aircraft Maintenance licensing requirement(CAO.IRI Part-66) مقررات هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران الزامات گواهينامه تعمير