نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

Aircraft Maintenance Experience Log Book

179,000 تومان199,000 تومان

این کتابچه توسط آژانس ایمنی حمل ونقل هوایی اتحادیه اروپا معرفی شده است تا توسط مهندسین بعنوان سابقه کار، تجربه و مدارک تحصیلی فرد مورد استفاده قرار گیرد و می تواند در تائید صلاحیت فنی هنگام درخواست گواهینامه، امتحان و یا یافتن شغل مناسب مورد استفاده قرار بگیرد. مطابق استاندارد Part-145 مهندسین و تکنسین های تعمیرات و نگهداری هواپیما می توانند عملکرد روزانه خود را مطابق با جدول راهنمایی داده شده و مثالهایی که در ابتدای لاگبوک آمده است ، پر کرده تا بعنوان سوابق کار مستند شود.